Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan (Kamerstuk 28625-339)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

28625-325 Motie van het lid Boswijk c.s. over voldoende mogelijkheden voor akkerbouwers bij de verdere uitwerking van ecoregelingen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

28625-301 Motie van de leden Bisschop en Van der Plas over voldoende opties voor de akkerbouw opnemen in de ecoregelingen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

28625-303 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over de overheveling van pijler 1 naar pijler 2 stapsgewijs laten groeien naar 30%

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

28625-310 Motie van het lid Van Campen c.s. over een voorstel met een stapsgewijze verhoging van eerstepijlergeld naar de tweede pijler per jaar

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

28625-311 Motie van het lid Van Campen over een tool die boeren helpt om eenvoudig keuzes te kunnen maken in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

28625-304 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over boeren die additionele klimaat- en natuurdiensten leveren ruimhartiger belonen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1300 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over een prominente plek voor biologische landbouw in het Nationaal Strategisch Plan

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33037-300 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over ondersteuning van houders van zeldzame melkkoeien

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Stand van zaken fosfaatrechten (AO d.d. 27/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:15

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP) (CD d.d. 30/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

Aansluitend aan de begroting BuZa: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP) (CD d.d. 08/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25