Brief regering : Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19

Download

Indieners

  • Indiener
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Medeindiener
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Medeindiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-1857 Motie van het lid Hijink over een plan om zorgverleners aan te trekken en vast te houden

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1856 Motie van het lid Paulusma c.s. over gedrag- en communicatiewetenschappers aan de voorkant betrekken bij communicatiecampagnes

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1855 Motie van het lid Paulusma c.s. over een publiekscampagne over de positie van kwestbaren

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1848 Motie van de leden Van Haga en Agema over het krachtig bevorderen van ventilatiemaatregelen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1864 Motie van de leden Kuzu en Omtzigt over het OMT verzoeken om OMT-adviezen niet te wijzigen zonder dat OMT-leden hebben ingestemd

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 19/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:40

Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 19:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Langere termijn coronabeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45