Brief regering : Tweede (audit)onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen om ov-boetes te verminderen

Download

Indieners

  • Indiener
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36126, eindtekst

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

36126, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 31 augustus 2022)

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

36126-7 Nota van wijziging

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36126-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36126-5 Verslag

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Koninklijke boodschap

36126-1 Koninklijke boodschap

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

36126-2 Voorstel van wet

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

36126-3 Memorie van toelichting

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36126-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15