Brief regering

Rapport en beleidsreactie evaluatie medisch beleid sinds het arrest Paposhvili van 13 december 2016

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Evaluatie medisch beleid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.