Brief regering

Appreciatie van het evaluatierapport ‘Collectief schadeherstel: kan het sneller en slimmer?

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Evaluatierapport 'Collectief schadeherstel: kan het sneller en slimmer?'

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.