Brief regering

Voorstel van de Europese Commissie over te hanteren beschermdoelen voor hommels en solitaire bijen binnen het bijenrichtsnoer

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Ctgb-advies COM-voorstel beschermdoelen wilde bijen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.