Brief regering : Terugkoppeling gesprek MLZS en Deloitte inzake het aanvullend onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Download

Indieners

  • Indiener
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om het Deloitte-rapport direct na ontvangst naar de Kamer te sturen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Mondkapjesdeal (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Mondkapjesdeal (wordt voortgezet)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30