Brief regering : Reactie op de motie van de leden Bontenbal en Grinwis over een voorstel voor het openstellen van de raffinageroute na 2025 (Kamerstuk 32813-1030)

Download

Indieners

  • Indiener
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-1030 Motie van de leden Bontenbal en Grinwis over een voorstel voor het openstellen van de raffinageroute na 2025

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Waterstof (CD d.d. 13/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00