Brief regering

Reactie op de motie van de leden Bontenbal en Grinwis over een voorstel voor het openstellen van de raffinageroute na 2025 (Kamerstuk 32813-1030)

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.