Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25883-396 Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over een experiment met Start-RI&E bij kleine bedrijven

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gezond en veilig werken (AO d.d. 11/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20
Naar boven