Brief regering : Handhavingsbesluit Autoriteit Persoonsgegevens FSV

Download

Indieners

  • Indiener
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over handhavingsbesluit Autoriteit Persoonsgegevens FSV (Kamerstuk 31066-1001)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Activiteiten

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Handhavingsbesluit Autoriteit Persoonsgegevens FSV

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:45

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05
Naar boven