Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34477-62 Motie van het lid Van der Molen over medicijngebruik niet hanteren als verdeelmaatstaf

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

34300-VII-28 Motie van de leden Veldman en Wolbert over fundamentele herziening van de financiële grondslagen van het Gemeentefonds en het Provinciefonds

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (34 300-VII) Voortzetting

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Sociaal domein/ Interbestuurlijk programma (AO d.d. 25/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30
Naar boven