Brief regering : Reactie op verzoek commissie over de verlenging van de EU-verordening Digitaal COVID-certificaat

Download

Indieners

  • Indiener
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

22112-3344 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 maart 2022, over het EU-voorstel Digitaal Covid Certificaat

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoeken en vragen betreffende de verlenging van de EU-verordening Digitaal covid certificaat

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief regering

22112-3309 Kabinetsappreciatie voorstel ter verlenging van de Digitaal Covid Certificaat (DCC) verordening

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

25295-1782 Motie van het lid Omtzigt c.s. over een parlementair voorbehoud op de verordening voor verlenging van het digitaal coronacertificaat met een jaar

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

EU voorstel Digitaal Covid Certificaat

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54
Naar boven