Brief regering : Periodieke update over de schaarse transportcapaciteit op het elektriciteitsnet

Download

Indieners

  • Indiener
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29023-282 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 februari 2022, over Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Motie

35788-128 Motie van de leden Paternotte en Pieter Heerma over een aanpak tegen arbeidsmarkttekorten voor de sectoren wonen, zorg, onderwijs, klimaat, (internationale) veiligheid en kinderopvang

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-XIII-65 Gewijzigde motie van het lid Boucke c.s. over ruimte voor marktpartijen om de problemen op het elektriciteitsnet op te lossen (t.v.v. 35925-XIII-29)

Indiener R.M. Boucke, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIII-38 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een analyse van de effectiviteit van initiatieven om personeelstekorten in de technieksector op te lossen

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

32813-850 Motie van de leden Thijssen en Van der Lee over voldoende financieringsmogelijkheden voor netverzwaringen

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

32813-792 Motie van de leden Grinwis en Bontenbal over een verkenning naar buurtbatterijen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32813-775 Motie van de leden Bontenbal en Thijssen over onderzoeken of een prioriteringskader duidelijkheid kan bieden bij een gebrek aan netcapaciteit

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 10/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 08/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de regeringsverklaring (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04