Brief regering : Stand van zaken Belastingdienst

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31066-1112 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 september 2022, over de Belastingdienst

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Motie

35420-506 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over rekening houden met de administratieve last van de motiveringsplicht

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35420-505 Motie van het lid Aartsen c.s. over extra uitstel tot zeven jaar voor belastingschuld door corona

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31066-947 Gewijzigde motie van het lid Azarkan over een jaarlijkse audit binnen de Belastingdienst op de bescherming van persoonsgegevens (t.v.v. 31066-943)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-940 Motie van het lid Azarkan over nieuwe lijsten voor versterkte controle toetsen aan de geldende waarborgen

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst (CD d.d. 9/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:15

Tweeminutendebat Coronasteunpakket (CD d.d. 12/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Belastingdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30
Naar boven