Brief regering : Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-32-1398 Motie van het lid Bisschop c.s. over pleiten voor een kritische beoordeling van de Green Deal en de Farm to Fork-strategie

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad op 21 februari 2022 (CD d.d. 16/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Informele Landbouw- en Visserijraad 14/15/16 september

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15
Naar boven