Brief regering : Procesbericht middelen Rijksmonumenten Groningen en omgang brief Vestigia over internetconsulatie van de wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - afschrift vragen m.b.t. reactie op internetconsultatie 'Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie'

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

33529-935 Gewijzigde motie van het lid Aukje de Vries c.s. over de mogelijkheid onderzoeken dat OCW in 2022 en 2023 bijdraagt aan het programma erfgoed in Groningen (t.v.v. 33529-923)

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10