Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31289-446 Motie van het lid Van Meenen over het gelijkstellen van brede scholengemeenschappen met twee locaties binnen een beperkte straal aan die met één locatie

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen inz. advies 'Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs. Casus, knelpunten en oplossingen voor de regeling in de Wms' van Onderwijsgeschillen

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - afschrift vragen m.b.t. AMvB Monitoring veiligheid op scholen

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

35195-21 Gewijzigde motie van de leden Kuik en Rog over de mogelijkheid voor leerlingen om een doorstroomprogramma te volgen (t.v.v. 35195-14)

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-197 Motie van het lid Westerveld over een passend onderwijsaanbod voor jongeren in jeugdzorginstellingen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Staat van het Onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

VSO Vereenvoudiging bekostiging vo (31289, nr. 435)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:25

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Passend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Curriculum funderend onderwijs po/vo

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00