Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

28625-333 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 december 2021, over Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

28625-301 Motie van de leden Bisschop en Van der Plas over voldoende opties voor de akkerbouw opnemen in de ecoregelingen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

28625-311 Motie van het lid Van Campen over een tool die boeren helpt om eenvoudig keuzes te kunnen maken in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

28625-303 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over de overheveling van pijler 1 naar pijler 2 stapsgewijs laten groeien naar 30%

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

28625-304 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over boeren die additionele klimaat- en natuurdiensten leveren ruimhartiger belonen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

28625-310 Motie van het lid Van Campen c.s. over een voorstel met een stapsgewijze verhoging van eerstepijlergeld naar de tweede pijler per jaar

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1310 Motie van het lid Van Campen over de uitkomsten van pilots, klankbordgroepen en uitvoeringstoetsen met de Kamer delen en betrekken bij het op te stellen NSP

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1319 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over het Nationaal Strategisch Plan verder uitwerken

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1300 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over een prominente plek voor biologische landbouw in het Nationaal Strategisch Plan

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35309-10 Motie van de leden Smeulders en Beckerman over boeren betalen voor het aanplanten van bossen op hun land

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 28 en 29 juni (CD d.d. 23/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:10

Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP) (CD d.d. 30/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

Aansluitend aan de begroting BuZa: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35