Brief regering

Verloop SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Overprogrammering en impact energieprijzen op de SDE++-reserves
Bijlage
Technische uitwerking aanpassing SDE++ 2023

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.