Brief regering : Onderzoek ‘Mogelijkheden om flexibiliteit te realiseren binnen de lage WW-premie’

Download

Indieners

  • Indiener
    A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35074-46 Motie van de leden Wiersma en Pieter Heerma over het gesprek blijven voeren met sociale partners over de seizoensarbeid

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00