Brief regering : Stand van zakenbrief Covid-19

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

Beslisnota’s behorende bij de stand van zakenbrief Covid-19 van 2 november 2021

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

25295-1446 Motie van het lid Van der Plas over zorgdragen dat mensen binnen een half uur reistijd een test kunnen laten afnemen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1428 Motie van de leden Kuiken en Paternotte over mogelijk maken dat een coronatoegangsbewijs niet noodzakelijk is bij alleen afhalen van eten en drinken

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1438 Motie van het lid Stoffer c.s. over zich in Europees verband inspannen om tot overeenstemming te komen met producenten van kansrijke (antivirale) middelen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1432 Motie van het lid Bikker c.s. over extra inspanningen om bewoners in kwetsbare wijken te bereiken met informatie over vaccinatie en met vaccinatiemogelijkheden

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1427 Motie van het lid Kuiken c.s. over een uitzondering op de verplichting van coronatoegangsbewijzen voor buitenterrassen in de horeca

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1430 Motie van het lid Westerveld c.s. over gevalideerde speekseltesten ook beschikbaar maken voor kinderen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1436 Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over een snelle toelaatbaarheid van serologische testen

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1370 Motie van de leden Bikker en Kuiken over extra inspanning om in kwetsbare wijken niet-gevaccineerde bewoners een vrijwillige vaccinatie aan te bieden

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1365 Motie van de leden Van den Berg en Aukje de Vries over opschalen van mobiele prikbussen waar zonder een afspraak een vaccin gehaald kan worden

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1352 Motie van het lid Agema c.s. over onderzoeken of de huidige ventilatierichtlijnen toereikend zijn

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1668 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een gratis testmogelijkheid met een test naar keuze

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese top van 24 en 25 mei 2021

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 16:00

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Notaoverleg
Tijd activiteit: 18:45

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:00

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 23:05

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:30

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29