Brief regering

Stand van zakenbrief Covid-19

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Beslisnota inzake Spoedregeling DCC-GGD Rotterdam-Rijnmond buitenlandroute DCC/Ctb
Bijlage
Scenario's Nieuwe Systematiek
Bijlage
Spoedregeling wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid19 ivm de verbrede inzet van coronat.docx
Bijlage
Voorgestelde herziening vaccinatiepagina Coronadashboard
Bijlage
Beslisnota inzake besluitvorming na 127e OMT advies mbt het coronatoegangsbewijs: verlengen herstelbewijs, inzet serologie
Bijlage
Significant Public Eindrapportage meerkosten door corona in het Sociaal Domein
Bijlage
Rapportage Cultuuraudit GGD GHOR Nederland
Bijlage
Voorstel vernieuwde sidebar
Bijlage
Terugkijken en vooruitblikken op COVID19
Bijlage
Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen Covid19
Bijlage
Verdiepende clusteranalyse gericht op grote clusters in relatie tot Coronatoegangsbewijs
Bijlage
Monitor Toegankelijkheid van Zorg oktober 2021
Bijlage
Brief LNAZ aan VWS definitief
Bijlage
Actualisatie Opschalingsplan COVID19
Bijlage
Beslisnota inzake inzet en uitvoering boostervaccinatie
Bijlage
Advies 26 CoronaCheck app niet gebruiken voor vaccinatiedrang
Bijlage
Brief met 16 gedragsreflecties RIVM gedragsunit
Bijlage
Advies nav 128ste OMT
Bijlage
Brief VWS aan LNAZ Concentratie ICzorg
Bijlage
Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid19 in verband met de toevoeging van enkele uitzonderingen op de inzet van coronatoegangsbewijzen bij en de sluitingstijd van eet- en drinkgelegenheden, testverplichtingen en de quarantaineplicht
Bijlage
Huidige inschalingssystematiek op dashboard
Bijlage
Vervolgadvies WG zelftesten voor toegang
Bijlage
Oplegger Monitor Toegankelijkheid van Zorg oktober
Bijlage
Eindrapport Controletooling zelftesten Deloitte
Bijlage
Opdracht LNAZ opschalingsplan COVID19
Bijlage
Beslisnota inzake aankoop en inzet molnupiravir en reservering product
Bijlage
Advies 27 Handelingsperspectief nauwe contacten in CoronaMelder
Bijlage
Brief IGJ aanhoudend inzet voor goede zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

03-11-2021
Beslisnota’s behorende bij de stand van zakenbrief Covid-19 van 2 november 2021