Brief regering : Verbetering vergoedingen voor rechtsbijstandverleners in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

Download

Indieners

  • Indiener
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35925-VI, eindtekst

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Nota van wijziging

35925-VI-123 Vierde nota van wijziging

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Nota van wijziging

35925-VI-35 Derde nota van wijziging

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-VI-30 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Nota van wijziging

35925-VI-21 Tweede nota van wijziging

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Bijgewerkte tekst

35925-VI, bijgewerkt t/m nr. 123 (34 NvW d.d. 2 december 2021)

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen

35925-VI Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Nota van wijziging

35925-VI-8 Nota van wijziging

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35925-VI-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35925-VI-1 Voorstel van wet

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Memorie van toelichting

35925-VI-2 Memorie van toelichting

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Motie

28362-44 Motie van de leden Klaver en Ploumen over uitspreken dat de rechtspositie van burgers versterkt moet worden

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 25/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10