Brief regering

Bijstandsverzoek Veiligheidsregio Groningen ten aanzien van opvang asielzoekers

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Afschrift reactie op het bijstandsverzoek artikel 51 Wet veiligheidsregio's dd 20 oktober 2021