Brief regering

Stimuleren van hernieuwbare waterstof in de jaarverplichting energie vervoer voor de periode 2023 en 2024

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Doorrekening kosten hernieuwbare waterstof bij inzet raffinage
Bijlage
HUF toets belonen waterstof in het raffinageproces

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.