Brief regering

Implementatie herziene verordening producten voor tweeërlei gebruik

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
The new rules for export control of cybersurveillance items in the EU

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

17-11-2021
35904-6Nota naar aanleiding van het verslag

01-10-2021
35904-5Verslag

31-08-2021
35904-3Memorie van toelichting