Brief regering : Implementatie herziene verordening producten voor tweeërlei gebruik

Download

Indieners

  • Indiener
    H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35904, eindtekst

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35904-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuZa - verslag wetsvoorstel verordening goederen tweeërlei gebruik

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35904-5 Verslag

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Memorie van toelichting

35904-3 Memorie van toelichting

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Voorstel van wet

35904-2 Voorstel van wet

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Koninklijke boodschap

35904-1 Koninklijke boodschap

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35904-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

35904 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet strategische diensten voor de uitvoering van de Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (PbEU 2021, L 206) (Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Motie

35719-6 Motie van de leden Bisschop en Segers over mensenrechten zwaar meewegen bij het onder exportcontrole brengen van nog niet gecontroleerde surveillancetechnologie

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Initiatiefnota “Christenvervolging – Schapen tussen de Wolven”

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10
Naar boven