Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33846-61 Motie van het lid Van den Berge c.s. over concrete afspraken over het afdragen van leenrechtvergoedingen

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

33846-64 Motie van de leden Geluk-Poortvliet en Belhaj over de toekomst van de collectie van Muziekweb veiligstellen

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie

32820-313 Motie van de leden Asscher en Ellemeet over bibliotheekvoorzieningen voor alle kinderen in Nederland kosteloos toegankelijk maken

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-27 Motie van het lid Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Activiteiten

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 (AO d.d. 27/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

OCW-begroting, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30