Brief regering

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Macro Economische Verkenning (MEV) 2022
Bijlage
Troonrede 2021

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.