Brief regering : Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Download

Indieners

  • Indiener
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake het Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 35925-2)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake de nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 35925-1)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Brief commissie aan de minister van Economische Zaken en Klimaat - Feitelijke vragen over de Macro Economische Verkenning 2022

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35925-4 Najaarsrapportage Afdeling advisering Raad van State en Kabinetsreactie

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35925-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Najaarsrapportage Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Brief regering

35925-1 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2022

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Macro Economische Verkenningen van het CPB voor 2022

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2022

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 35925-IXA en 35925-IXB) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 35 925-IXA en 35 925-IXB) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:20

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 35925-IXA en 35925-IXB) (3e termijn)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 21:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05