Brief regering : Voortgang van de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK)

Download

Indieners

  • Indiener
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29544-1058 Motie van het lid Den Haan c.s. over arbeidsmarktbeleid op kwetsbare groepen richten

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over het Corona steunpakket

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:36

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10