Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen m.b.t. doorgang van o.m. eindexamenprogramma's wiskunde en moderne vreemde talen

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

28760-109 Motie van het lid Van Meenen over de centrale examens Nederlands en moderne vreemde talen hernieuwen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35352-22 Motie van de leden Van Meenen en Rog over een concrete uitwerking van de gemeenschappelijke kern

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31293-527 Motie van de leden Rog en Van Meenen over de opdracht aan de tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

31293-523 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over betrokkenheid van leraren en scholen bij het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen en eindtermen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31293-522 Motie van de leden Van Meenen en Rog over prioriteiten bij de verbetering van het curriculum

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31293-534 Motie van het lid Bruins over de eindtermen voor het b├Ętacurriculum op het vmbo

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Stand van zaken Leesoffensief (28760, nr. 107)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Curriculumcommissie

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:00