Brief regering

Reactie op de motie van de leden Koerhuis en Beckerman over een maximumprijs instellen voor het fysieke energielabel (Kamerstuk 32813-695) en toezegging over de extra projectgerichte controle m.b.t. Energielabel

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Marktconsultatie Digitaal Aanvragen van het Nieuwe Energielabel voor woningen - Resultaten en advies
Bijlage
Brief reactie op uitzending energielabel Radar

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.