Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27923-426 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 oktober 2021, over Leraren

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen m.b.t. aanpak structurele problemen in po, vo en mbo

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

35570-VIII-165 Motie van het lid Kwint c.s. over registratie van het actuele lerarentekort

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

27923-375 Motie van het lid Westerveld c.s. over een effectieve inzet van onderwijsassistenten

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Leraren (AO d.d. 09/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leraren

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:15