Brief regering : Wijziging basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het jaar 2022

Download

Indieners

  • Indiener
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35383-5 Motie van het lid Renkema over het uitbreiden van het programma veelbelovende zorg

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

29323-147 Motie van het lid Kuiken over anticonceptie opnemen in het basispakket

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

34104-260 Motie van het lid Ellemeet over plaatsing spiraaltje door verloskundige buiten het eigen risico houden

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Eigen bijdragen in de zorg (AO d.d. 12/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Pakketbeheer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20