Brief regering

Eerste maandrapportage “corona-inhaalslag examens” van het CBR

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Impactanalyse inkorten praktijkexamen B
Bijlage
Maandrapportage “corona-inhaalslag examens” april 2021

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.