Brief regering : Eerste maandrapportage “corona-inhaalslag examens” van het CBR

Download

Indieners

  • Indiener
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29398-918 Motie van de leden Peter de Groot en Geurts over in gesprek gaan met het CBR en rijschoolhouders

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

29398-921 Motie van het lid Geurts c.s. over onderzoek naar de gevolgen van een tijdelijk coronarooster bij praktijkexamens

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

CBR

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

CBR

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00