Brief regering : Voorjaarsnota 2021

Download

Indieners

  • Indiener
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Voorjaarsnota 2021 (Kamerstuk 35850-1)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake Financiële positie gemeenten (Kamerstuk 35570-B-19)

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Brief regering

35570-B-19 Financiële positie gemeenten

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Financiële positie gemeenten (35570-B-19)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Voorjaarsnota 2021

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Debat over de Voorjaarsnota 2021

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:55

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10