Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35570-VIII-252 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juni 2021, over Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister, afschrift brief minister aan scholen vragen over nationaal programma onderwijs

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

28760-110 Motie van de leden Kwint en Peters over alleen inzetten op wetenschappelijk bewezen leesmethodes

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-197 Motie van de leden Bruins en Van Raan over een plan om studenten te begeleiden naar een bijbaan in het basis- of voortgezet onderwijs

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-195 Motie van het lid Van den Hul c.s. over onderzoeken hoe de dekking van het financieringsgat van onderzoekers gedicht kan worden

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-202 Motie van het lid Futselaar c.s. over ruimte vrijmaken voor thuiszitters in de verdere uitwerking van het Nationaal Plan

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-199 Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over uitspreken dat er structurele investeringen nodig zijn

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-191 Motie van het lid Westerveld over een plan om thuiszitters ook mee te nemen in het Nationaal Plan Onderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-186 Motie van het lid Beertema over onderwijsinterventies waarvan effectiviteit niet bewezen is uitsluiten van financiƫle toerusting

Indiener H.J. Beertema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

steunprogramma voor herstel en perspectief

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

VSO Stand van zaken Leesoffensief (28760, nr. 107)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Nationaal Programma Onderwijs

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Onderwijs en corona mbo en ho

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10