Brief regering : ILT rapport Financierbaarheid investeringsopgave drinkwatersector

Download

Indieners

  • Indiener
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XII-94 Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over een tijdige herziening van de WACC (t.v.v. 35570-XII-81) (herdruk)

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59
Naar boven