Brief regering : Inwerkingtredingdatum nieuwe Wet inburgering

Download

Indieners

  • Indiener
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35510-24 Motie van de leden Ploumen en Jetten over een inventarisatie van wetgeving die hardvochtig uitpakt

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie

35483-39 Motie van het lid Becker over werkervaring als element in de arbeidsmarktoriƫntatie inburgering

Indiener B. Becker, Tweede Kamerlid

Motie

35483-46 Motie van de leden Van Meenen en Paternotte over inzetten van het ELIP-budget voor inburgeraars in de "ondertussen"-groep

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35483-45 Motie van de leden Van Meenen en Becker over betere controle op de kwaliteit van inburgeringscursussen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Inburgering

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Inburgering en integratie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15