Brief regering : Transparantie in het koopproces

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32847-731 Motie van het lid Nijboer over de toewijzing van nieuwbouwwoningen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VII-53 Motie van de leden Terpstra en Dik-Faber over biedingsprocedures voor het kopen van huizen zo open en transparant mogelijk maken

Indiener J.H. Terpstra, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Bouwen (AO d.d. 09/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Staat van de woningmarkt

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven