Brief regering : Stand van zaken moties en toezeggingen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

Download

Indieners

  • Indiener
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om reactie op viertal moties

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

35510-14 Motie van de leden Jetten en Segers over verwijderen van negatieve registraties bij het BKR

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

35510-13 Motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor doorlichting van wetten en regelingen door een externe partij

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35510-43 Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over de compensatie en schadeafhandeling verbreden naar (ex-)partners en kinderen

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie

35510-20 Motie van het lid Marijnissen c.s. over het kinderfonds in handen leggen van een onafhankelijke derde

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

35510-24 Motie van de leden Ploumen en Jetten over een inventarisatie van wetgeving die hardvochtig uitpakt

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie

35510-37 Motie van het lid Van Brenk over als regel in wetgeving een hardheidsclausule opnemen

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie

35510-16 Motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

35510-35 Motie van het lid Azarkan over een wettelijk kader voor het gebruik van artificiële intelligentie en algoritmes door uitvoeringsorganisaties

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35510-23 Motie van de leden Ploumen en Segers over wegnemen van het probleem met private schuldeisers

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie

35510-31 Motie van de leden Azarkan en Van Kooten-Arissen over monitoren van de voortgang van de cultuurverandering

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35510-45 Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Azarkan over het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag uitbreiden

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie

35510-33 Motie van het lid Azarkan c.s. over een brede doorlichting op discriminatie en etnisch profileren

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35510-29 Motie van het lid Azarkan over onderzoek naar de cultuur van diversiteit en inclusiviteit bij de Belastingdienst

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35510-30 Motie van de leden Azarkan en Van Kooten-Arissen over een discriminatietoets

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35510-12 Motie van de leden Omtzigt en Van Dam over een staatscommissie die het functioneren van de rechtsstaat analyseert

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35510-26 Motie van het lid Segers c.s. over uitwerken van afschaffing van de kinderopvangtoeslag

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

35510-21 Motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

35510-15 Motie van de leden Jetten en Marijnissen over buiten twijfel stellen dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur leidend moeten zijn

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

35510-7 Motie van het lid Wilders over private schulden van slachtoffers overnemen

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie

35374-15 Motie van het lid Gijs van Dijk over onderzoek naar de mate waarin sancties in verhouding staan tot de verwijtbaarheid

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05