Brief regering

Rapport adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Rapport ‘Op verhaal komen. Naar een afgewogen, consistent en betaalbaar stelsel voor compensatie van slachtoffers van een strafbaar feit’