Brief regering : Budgettaire Aspecten Kwijtschelden van Publieke Schulden

Download

Indieners

  • Indiener
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35799-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

35799 Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Memorie van toelichting

35799-2 Memorie van toelichting

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Voorstel van wet

35799-1 Voorstel van wet

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Activiteiten

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:29
Naar boven