Brief regering

Coronamaatregelen 8 maart 2021

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Advies Gezondheidsraad spoedvragen COVID-19-vaccinatie
Bijlage
Rapport stichting C.: Eerste indrukken Covid-19 patiënten met langdurige klachten
Bijlage
Routekaart coronamaatregelen bestuurdersversie
Bijlage
Routekaart coronamaatregelen
Bijlage
Advies n.a.v. 102e OMT
Bijlage
Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 maart 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van de voorwaarden voor fysiek onderwijs in reeds heropende onderwijsinstellingen en het verlengen van de verzwaarde maatregelen voor het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang
Bijlage
Aantal nieuw gemelde besmettingen onder de kwetsbare groepen (voortschrijdend weekgemiddelde) ten opzichte van de landelijke ontwikkeling
Bijlage
Beschrijving bepalende niet-beïnvloedbare factoren
Bijlage
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 8 maart 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 SintEustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba in verband met verlenging en enkele bijstellingen van het maatregelenpakket en aanpassing van de uitzonderingen op de verplichte antigeentestuitslag
Bijlage
Aanvullend advies testen van reizigers en vliegend personeel van luchtvaartmaatschappijen
Bijlage
Advies n.a.v. 103e OMT

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.