Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31288-806 Motie van het lid Bisschop over redelijke normen voor de staf-studentratio

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

31524-445 Motie van het lid Van Meenen over de diplomabekostiging in het mbo

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-754 Motie van het lid Westerveld c.s. over het in kaart brengen van de student-docentratio per discipline

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31288-694 Nader gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget (t.v.v. 31288-693)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget (31288, nr. 803)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Onderzoeken bekostiging middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en onderzoek

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

MBO (voortzetting commissiedebat op 16 november)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

MBO (voortzetting van commissiedebat van 9 november)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00