Brief regering

Advies van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) over het eindrapport “Om de leefomgeving”

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Eindrapport 'Om de leefomgeving' Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur