Brief regering

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de uitwerking roadmap Route2022 (implementatie Omgevingswet)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Kritieke pad schema vijf minimale eisen bij invoering Omgevingswet
Bijlage
Uitwerking roadmap Route2022 (implementatie Omgevingswet)