Brief regering

Stand van zakenbrief COVID-19 en kabinetsreactie op 100e en 101e OMT-advies

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Advies n.a.v. 101e OMT
Bijlage
Maatschappelijke beeld en doorontwikkeling maatschappelijke toets
Bijlage
Vaccinatiestrategie
Bijlage
Corona teststrategie - versie 3.0
Bijlage
Bijlage – Pilotoverzicht sneltesten mbo en hoger onderwijs
Bijlage
Advies 3: Onderzoek rondom pilot Bunschoten
Bijlage
Opdrachtbrief LNAZ fase 3
Bijlage
Aanbevelingen ter voorbereiding op grotere druk op de zorg als gevolg van varianten Covid-19
Bijlage
Advies 16: Veiligheid & privacy van Covid-19 test en- vaccinatie data
Bijlage
De Basis op Orde - Verbeterplan fase 1 met betrekking tot Digitale Ondersteuning Test en Traceerketens
Bijlage
Gedragsreflecties op maatregelenpakket
Bijlage
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 februari 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius in verband met verlenging van het maatregelenpakket, het toestaan van de uitoefening van contactberoepen, de verhoging van de leeftijd voor buitensporten, het toestaan van winkelen op afspraak, aanpassing van de uitzonderingen op de verplichte antigeentestuitslag, opneming van de regels over de landelijke avondklok en enkele andere wijzigingen
Bijlage
Advies 17: Toelatingskader voor apps met vaccinatie vaccinatie- en/of test bewijzen
Bijlage
Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 februari 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van de verzwaarde maatregelen voor het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang en het onder voorwaarden heropenen van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs
Bijlage
Advies 4: Kaders opschaling Grootschalig, Risicogericht testen
Bijlage
Aanvullende adviezen voor zelfstandig wonende ouderen bij de Corona Routekaart
Bijlage
Hoe gaat het met thuiswonende ouderen tijdens COVID-19: inzichten uit de literatuur

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.