Brief regering : Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

Download

Indieners

  • Indiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Medeindiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

35570-VIII-207 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 25 februari 2021, over het Nationaal Programma Onderwijs

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

25295-957 Motie van de leden Klaver en Jetten over alle studenten die studievertraging oplopen een jaar studieuitloop geven

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-71 Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over het ondersteunen van studenten bij onvermijdelijke studievertraging

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

steunprogramma voor herstel en perspectief

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 11:00

steunprogramma voor herstel en perspectief

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Nationaal Programma Onderwijs

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Onderwijs en corona mbo en ho

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00