Brief regering : Visiebrief digitale identiteit

Download

Indieners

  • Indiener
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

26643-838 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 maart 2022, over Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54