Brief regering : Reactie op het advies van de Gezondheidsraad ‘MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker’

Download

Indieners

  • Indiener
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Standpunt op advies "MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker"

Indiener H.J. Post, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00
Naar boven