Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 januari 2021, over de gevolgen van het controversieel verklaren van het Wetsvoorstel minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking

Download Download

Indieners